OBAVEŠTENJE

Poštovani,
Zbog vanredne situacije, komunikacija sa call centrom je sa fiksnog telefona preusmerena na mobilne brojeve
064/88 22 013 i 064/88 22 017