Srpski English


Nove opcije u aplikaciji!

Poređenje ruta
Ova opcija vam omogućava da grafički analizirate preklapanje ruta više vozila kako biste mogli da optimizujete kretanje vaših vozila.

Servisna knjiga
Dosadašnja opcija "Podsetnik za vozila" je proširena i preimenovana u "Servisna knjiga".
Pored automatskih obaveštenja o registraciji ili servisu, sada možete da na jednom mestu vodite potpunu evidenciju svih događaja vezanih za vozilo sa cenom i opisom radova.
Pored standardnih događaja kao što su servis ili registracija, možete da definišete svoje događaje vezane za vozilo.
Osim obaveštenja po datumu, uvedeno je i obaveštenje kada vozilo pređe predviđenu kilometražu za šta je potrebno postaviti početno stanje km sata u datom trenutku na koje sistem
svake noći automatski dodaje kilometražu prethodnog dana.

Sipanje goriva
Ova opcija vam omogućava da vodite evidenciju sipanja goriva vaših vozila i analizirate potrošnju u odnosu na pređenu kilometražu.
Podatke možete i da importujete iz fajla koji vam šalje vaš snabdevač (trenutno samo za NIS), ako u opciji Vozila->Podaci vozila povežete broj kartice za gorivo sa vozilom.
Opcija Pozicija za vreme sipanja vam daje lokaciju vozila na mapi u trenutku sipanja goriva tako da možete da kontrolišete da li je stvarno vozilo bilo na pumpi u tom trenutku kao i da
snimite pumpu kao lokaciju.
Isto tako, u opciji Vozila->Podaci vozila, možete da unesete prosečnu potrošnju goriva i da onda generišete Izveštaj o potrošnji goriva sa kilometražom gde ukrštate podatke o
proračunatoj potrošnji goriva za pređeni put i podatke o količini sipanog goriva.
UPUTSTVO
STARA APLIKACIJAAutotrack call centar 011/3812088